Tools

Op deze pagina vind je tools die goed bruikbaar zijn voor professionals in en rond de schuldhulpverlening.

Handboek gesprekken met wijkbewoners

Wat moet je weten voordat je in gesprek gaat met mensen met geldproblemen? Waar houd je rekening mee tijdens het gesprek? En hoe help je - heel praktisch - als je eenmaal contact hebt? De eindjes aan elkaar knopen - cruciale vragen bij financiële problematiek in de wijk, is een door Platform31 gemaakte handreiking met inhoudelijke kennis, tips en achtergrondinformatie. Overzichtelijk, praktisch en actueel (dankzij regelmatige updates).

Quickscan Beschermingsbewind

Je werkt wel in het sociaal domein maar bent geen expert in schuldhulpverlening. Hoe verwijs je dan goed door als je werkt met mensen met geldproblemen? Deze Quickscan Beschermingsbewind van Platform31 helpt bij het maken van een goede inschatting van wat voor hulp iemand nodig heeft en welke schulphulpprofessional daarbij past.

Quickscan voor gemeenten

Verwijs je als gemeente (meteen) door naar beschermingsbewind? Of is een andere (lichtere) vorm van (financiële) ondersteuning ook mogelijk? Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ontwikkelde deze quicksan speciaal voor gemeenten. De ondersteunende vragen en tips helpen bij het maken van een eerste inschatting van de ondersteuningsbehoefte van een inwoner. Zo kun je de inwoner sneller en beter naar de juiste hulpverlening leiden.

Digitale gesprekshulp voor gemeenten

In een vroeg stadium schulden onder je inwoners herkennen - dat doe je in samenwerking. De digitale gesprekshulp helpt gemeenten om in gesprek te gaan met publieke en private partijen in de regio. Denk aan de woningcorporatie, het waterbedrijf, de huisarts, het sociaal wijkteam, et cetera. Gezamenlijk kun je snel zien waar en wanneer betalingsachterstanden ontstaan. Op basis daarvan kun je vervolgstappen ondernemen. De digitale gesprekshulp gaat in mei 2019 live. De tool is ontwikkeld in opdracht van Schouders Eronder – een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG.
Op de site digitalegesprekshulp.nl is ook een uitgebreide kennisbank te vinden.

Benchmark Schulden en Armoede

Hoe presteert jouw gemeente op het gebied van werk, inkomen, armoede en schulden? Hoe doen andere gemeenten het? Hoe kan het beter? De Divosa Benchmarks Werk & Inkomen en Armoede & Schulden geven (duiding aan) actuele cijfers. 

Gemeenten en kredietbanken kunnen hun resultaten meten en onderling vergelijken. Leren van elkaar staat voorop. Zo kun je ook deelnemen aan benchlearn-bijeenkomsten, waarbij de verhalen achter de cijfers worden besproken.

Lezen is niet begrijpen

Het project Lezen is niet begrijpen (Lezen ≠ Begrijpen) is relevant voor elke professional die communiceert met mensen met schulden. De helft van de mensen met financiële problemen is laaggeletterd en begrijpt weinig tot niets van de brieven en mails die zij ontvangen. Die laaggeletterdheid draagt eraan bij dat schulden groeien, er zorgt voor soms fatale miscommunicatie tussen schuldenaar en hulpverlener. Het pakket Lezen is niet Begrijpen bestaat uit een uitgebreid onderzoeksrapport en tips en materiaal om in het veld te gebruiken.

Draaiboek voor vroegsignalering

Vroegsignalering van schulden is op zich een goed idee. Maar dan wel als je vooraf weet wat het precies moet opleveren. Je wilt na afloop immers onderbouwd kunnen bepalen of vroegsignalering daadwerkelijk loont. Daarvoor is dit draaiboek voor vroegsignalering geschikt.

Gemeenten kunnen zo op basis van een goed onderbouwd plan van aanpak budget vrijmaken. Schuldeisers kunnen met goede redenen deelnemen aan vroegsignalering. En projectleiders hebben hiermee duidelijke doelen om hun aanpak te kunnen toetsen en verantwoorden.