Onderzoek

Op deze pagina vind je de onderzoeken die nuttig zijn voor professionals in en rond de schuldhulpverlening.

Hersenwetenschap en schuldhulp

Uit de hersenwetenschap weten we: chronische stress door schulden en armoede verandert de ‘bedrading’ van je brein. Je geheugen wordt slecht, je hebt geen overzicht meer, laat staan dat je doelgericht en probleemoplossend kunt handelen. Vanuit die inzichten uit breinonderzoek kun je betere hulpverlening opzetten. Deze publicatie over Mobility Mentoring, vanuit de VS naar Nederland vertaald door Hogeschool Utrecht en Platform31, vertelt hoe.

Licht verstandelijk beperkt (LVB), schulden en werk

Hoe zorg je dat mensen met een verstandelijke beperking en geldproblemen, zo volwaardig mogelijk meedoen op de arbeidsmarkt? Hogeschool Utrecht deed hier onderzoek naar, publiceerde het rapport LVB, schulden en werk, en stelde samen met 8 instanties een actieplan op voor de werkvloer.

Kinderen en omgaan met geld

Wat is een goede vorm van preventie? Volgens Nibud is dat kinderen vroeg leren omgaan met geld. Het kenniscentrum op het gebied van de financiële huishoudens van Nederlanders onderzocht in 2018 basisschoolkinderen en hun geldzaken. Hoe vaak krijgen ze zakgeld, hoe gaan ze ermee om en wat weten ze van geld? Het Nibud kinderonderzoek gaat in op zaken als verleidingen, weerbaarheid en sparen. Lees meer over het rapport in de kennisbundel van Schouders Eronder.

Financiële problemen en Brede Schuldenaanpak in 2018

Het aantal mensen dat moeilijk rond kan komen, daalt. En huishoudens staan minder rood en lenen minder. Daar staat tegenover dat de financiële problemen van mensen ernstiger worden. En er is een groep mensen met ernstige betalingsproblemen, die geen hulp krijgt.

Het Nibud-rapport ‘Financiële problemen 2018’ geeft een goed beeld van de actuele situatie in Nederland. Het rapport leidde tot Kamervragen. In de Beantwoording Kamervragen over het rapport 'Financiële problemen 2018' schetste staatssecretaris van SZW Tamara van Ark onder meer een beeld van de Brede Schuldenaanpak, die begin 2018 werd ingevoerd. Deze bestaat uit tientallen maatregelen om problematische schulden te voorkomen.  

Geld, schuld en de rol van banken

De afgelopen tientallen jaren veranderde er veel in ons geld- en banksysteem. Giraal geld werd belangrijker. Sparen werd onbelangrijker. Het bankwezen werd eenvormiger en onze collectieve schulden liepen sterk op. Is ons geld- en schuldsysteem (nog) wel eerlijk en welke rol spelen de banken hierin? Stichting Ons Geld en de WRR bogen zich over deze vragen en deden aanbevelingen voor een stabieler geldsysteem. Lees hier het rapport van Ons Geld en WRR en lees meer over het rapport in de kennisbundel van Schouders Eronder.

Financiële kennis en vaardigheden van de Nederlander (de FinQ-score)

Hoe staat het met onze opvattingen en overtuigingen, onze kennis en ons gedrag, als het gaat om ons geld. Jaarlijks onderzoekt onderzoeksbureau Motivaction ons ‘financiële IQ’ endrukt dat uit in de FinQ-score. De bevindingen zijn verzameld in dit rapport over de FinQ monitor.
De hekel aan geldzaken regelen is het grootst onder 25- tot 35-jarigen, zo is te lezen in dit nieuwsbericht van Aegon. Deze groep heeft ook het laagste financieel bewustzijn. 65-Plussers scoren op deze zaken het hoogst.

De energierekening als oorzaak van schulden

In ruim 900.000 huishoudens gaat een relatief groot deel van het inkomen op aan de energierekening. We staan aan de vooravond van een energietransitie, die zal betekenen dat we (nog) meer gaan betalen voor onze energie. Daarmee lopen vooral huishoudens met een laag inkomen de kans dat zij straks de rekening niet meer kunnen betalen.
Het Planbureau voor de Leefomgeving onderzocht de betaalbaarheid van onze energierekening, met het rapport 'Meten met twee maten' en deze samenvatting als resultaat.

Weten is nog geen doen

Het WRR-onderzoeksrapport Weten is nog geen doen: een realistisch perspectief op redzaamheid concludeert dat mensen niet altijd in staat zijn om op de juiste manier in actie te komen. Terwijl de huidige regelgeving dit wel van ze vraagt. Het kabinet reageert op het rapport met een aantal aan schuldhulpverlening gerelateerde maatregelen.

Huishoudens met problematische schulden in kaart

Gegevens uit bestaande registers kunnen een goed overzicht geven van de huishoudens met problematische schulden. Dat blijkt uit vooronderzoek van het CBS. Er hoeven dus geen enquêtes meer gehouden te worden, zoals tot nu toe gebeurde. Het CBS doet momenteel voor het eerst met deze methodiek onderzoek naar de schuldenproblematiek in Nederland. De publicatie hiervan volgt in het voorjaar van 2020.