Trends & ontwikkelingen

De Nederlander en zijn financiële problemen. Wie heeft ze en hoe groot zijn ze? Hoe bereik je de grote groep (nu nog) onbereikbare huishoudens met forse schulden? Hoe presteert de schuldhulpverlening? Deze en andere vragen worden beantwoord met behulp van de hieronder aangeduide tools, onderzoeken en kennisbanken. Nuttig voor elke professional die zich bezighoudt met schuldhulpverlening.