Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak

Nederland telt ongeveer 7 miljoen huishoudens. Daarvan hebben er een kleine 1,4 miljoen problematische schulden of een risico daarop. De gevolgen zijn groot: voor de schuldenaar, de schuldeisers én de samenleving.

De regering wil dat minder mensen te maken hebben met problematische schulden en geeft daar hoge prioriteit aan. Maar dit doet de regering niet alleen. De schuldenproblematiek vraagt om nauwe samenwerking tussen ministeries, gemeenten en andere betrokken partijen. Daarom gaf de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 21 februari 2018 het startsein voor het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak. Zo kunnen alle betrokken partijen, vanuit een gedeeld beeld en dezelfde uitgangspunten, het schuldenbeleid invullen en uitvoeren.

In de Brede Schuldenaanpak werken veel organisaties samen die al nauw betrokken zijn bij de schuldenproblematiek. Het gaat onder meer om: de Belastingdienst, het CJIB, UWV, SVB, CAK, gemeenten, de NVVK (vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren), SchuldHulpMaatje, de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI), de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), de Nationale Ombudsman, WRR en de Schuldeiserscoalitie.

Op 23 mei 2019 stuurde staatssecretaris Van Ark (SZW) de Tweede Kamer de kamerbrief Brede Schuldenaanpak. Daarin geeft ze de maatregelen en acties aan die de komende jaren worden genomen om problematische schulden terug te dringen. Onderdeel van deze aanpak is het Actieplan Brede Schuldenaanpak. Hierin worden de acties nader uitgewerkt: wie zijn verantwoordelijk, welke partijen zijn erbij betrokken, wat is de stand van zaken en wat is de planning?

Op 27 mei 2019 stuurde Van Ark de kamerbrief Voortgang Brede Schuldenaanpak. Hierin wordt de Kamer nader geïnformeerd over de voortgang van het Actieplan Brede Schuldenaanpak.

Deelnemers