Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak

Nederland telt ongeveer 7 miljoen huishoudens. Daarvan hebben er een kleine 1,4 miljoen problematische schulden of een risico daarop. De gevolgen zijn groot: voor de schuldenaar, de schuldeisers én de samenleving.

De regering wil dat minder mensen te maken hebben met problematische schulden en geeft daar hoge prioriteit aan. Maar dit doet de regering niet alleen. De schuldenproblematiek vraagt om nauwe samenwerking tussen ministeries, gemeenten en andere betrokken partijen. Daarom gaf de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark op 21 februari 2018 het startsein voor het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak. Zo kunnen alle betrokken partijen, vanuit een gedeeld beeld en dezelfde uitgangspunten, het schuldenbeleid invullen en uitvoeren.

In het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak werken veel organisaties samen die nauw betrokken zijn bij de schuldenproblematiek. Het gaat onder meer om: de Belastingdienst, CJIB (het Centraal Justitieel Incassobureau), UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), SVB (Sociale Verzekeringsbank), CAK (Centraal Administratie Kantoor), gemeenten, de NVVK (vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren), SchuldHulpMaatje, de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI), de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), de Nationale ombudsman, en de Schuldeiserscoalitie.

Op 27 mei 2019 stuurde staatssecretaris Van Ark (SZW) de Tweede Kamer een brief over de voortgang van de Brede Schuldenaanpak. Daarin meldt ze hoe het gaat met de uitwerking van de maatregelen uit het Actieplan Brede Schuldenaanpak. Hierin worden alle maatregelen en acties nader uitgewerkt: wie zijn verantwoordelijk, wie zijn erbij betrokken, wat is de stand van zaken en wat is de planning?

De leden van het samenwerkingsverband komen drie à vier keer per jaar samen om over de Brede Schuldenaanpak te spreken. De campagne Kom jij eruit? is één van de maatregelen uit het Actieplan Brede Schuldenaanpak.

Overzicht van de leden van het samenwerkingsverband brede schuldenaanpak