Ruim 60 gemeenten aangesloten bij online schuldhulpverlening

SchuldendeBaas is de naam van een online programma voor schulddienstverlening. Aan de hand van vragen en opdrachten werken cliënten zelf aan een oplossing voor hun financiële problemen. De gemeentelijke schuldhulpverlener begeleidt ze hierin. Ruim 60 gemeenten zijn aangesloten op schuldendebaas.nl.

Online hulpverlening is laagdrempelig en werkt goed, zo is uit verschillende onderzoeken gebleken. Initiatiefnemer Jacomijn Kuiper, psycholoog en oud-leidinggevende in de schuldhulpverlening: ‘Voor veel mensen met financiële problemen is het een grote stap om aan te kloppen bij de gemeente voor hulp. Met schuldendebaas.nl kunnen ze in hun eigen tijd - in een vertrouwde omgeving met een coach van de gemeente - zelf hun problemen oplossen. Ze zijn dus meer betrokken bij hun eigen traject.’

Schuldendebaas.nl is gebaseerd op de methode ‘motiverende e-communicatie’, de elektronische variant van motiverende gespreksvoering. De methode verhoogt de motivatie van cliënten om hun eigen financiële problemen op te lossen. Een van de basisprincipes is dat cliënten en professionals beiden deskundig zijn. Het handboek budgetcoaching is een van de inhoudelijke peilers van schuldendebaas.nl.

Online werkboek

Cliënten van aangesloten gemeenten krijgen binnen 48 uur een mail met het bericht of ze zijn toegelaten tot de online hulpverlening bij hun gemeente. Ze krijgen ook een coach van de gemeente toegewezen. Daarna kunnen ze meteen aan de slag met het online werkboek. Ze krijgen 5 dagen voor het beantwoorden van vragen en maken van opdrachten, zoals het maken van een schuldenlijst en het opstellen van een budgetplan. De coach reageert er binnen 48 uur op. Kuiper: ‘Cliënten zijn op deze wijze in hoge mate betrokken bij de oplossing van hun financiële problemen. E-coaching maakt mensen zelfredzamer en dat verhoogt de kans om het traject succesvol af te ronden. Doordat ze hun eigen dossier opbouwen, houden schuldhulpverleners bovendien meer tijd over voor coaching.’ De coaching hoeft niet volledig via internet te verlopen. Veel schuldhulpverleners voeren er ook face-to-face gesprekken naast.

Motiveren

Niet elke schuldhulpverlener is automatisch coach. Daarvoor zijn specifieke vaardigheden nodig. ‘Je moet digitaal werken leuk vinden, en om kunnen gaan met openheid omdat alles schriftelijk wordt vastgelegd. Daarnaast moet je in je persoonlijke feedback weten hoe je cliënten moet motiveren.’ Kuiper, die ook trainer motiverende gespreksvoering is: ‘Als je online communiceert, is er een sociale afstand. Voor de feedback is echter nabijheid gewenst. Wij hebben daarmee rekening gehouden in de standaard antwoorden. Als gebruikers bijvoorbeeld een opdracht hebben uitgevoerd, krijgen ze een compliment. ‘Je bent op de goede weg, goed dat je het formulier zo snel invult.’ De kosten voor de gemeente bedragen gemiddeld 55 euro per cliënt, voor onder meer het gebruik van een aantal modules. Dat verdient zich snel terug, bijvoorbeeld omdat schuldhulpverleners niet alles hoeven vast te leggen in verslagen.