Uithoorn investeert in persoonlijk contact om méér problemen voor te zijn

De aanpak van schulden en armoede in Uithoorn had niet altijd het gewenste resultaat. De afgelopen jaren was dat volgens de gemeente zelf vooral gericht op inkomensondersteunende maatregelen, maar dat voorkwam niet dat veel mensen na hulp opnieuw in de problemen kwamen. Ook namen de kosten voor de gemeente nauwelijks af.

Hoe?

Per januari 2019 heeft de gemeente Uithoorn haar beleid rondom armoede en schulden vernieuwd en uitgebreid. ‘Voor het maken van dit beleidsplan is een participatief proces doorlopen’, schrijft de gemeente over het proces. ‘Met verschillende in- en externe partners is gesproken over het thema armoede en schulden en er is een seminar Armoede en Schulden georganiseerd voor alle betrokken professionals. Ook is de Uithoornse situatie geanalyseerd door een onderzoeksbureau. Daarnaast zijn inwoners geraadpleegd via een enquête, een klantbelevingsonderzoek en vond in september 2018 een huiskamergesprek plaats met minimahuishoudens.’

Resultaten

Het nieuwe beleidsplan De touwtjes aan elkaar knopen! zet in op het duurzaam economisch zelfstandig maken, waarbij de inwoner centraal staat. De gemeente zal daarom inzetten op meer direct contact met de inwoners, waarbij klantmanagers van de gemeente naast cliënten gaan staan en hen coachen op hun weg naar financiële stabiliteit en economische zelfstandigheid. Dat gaat de gemeente onder meer doen door meer te investeren in de relatie met inwoners.

De gemeente wil bijvoorbeeld meer nazorg bieden als mensen na een hulptraject eenmaal uit de schulden zijn. Mochten zich dan opnieuw problemen voordoen, worden die sneller gesignaleerd en is de drempel om hulp te vragen voor cliënten lager.

Lees de aanpak van de gemeente Uithoorn in de beleidsnotitie De Touwtjes aan elkaar knopen!