Rotterdam werkt aan een schuldenvrije generatie

‘In Rotterdam hebben ongeveer 60.000 huishoudens (kans op) problematische schulden. Daarmee doet onze stad het gemiddeld slechter dan andere steden in Nederland. Ook is de gemiddelde schuld hoger dan die in de rest van het land. Partijen die zich professioneel of vrijwillig bezighouden met de schuldenproblematiek hebben het vaak over ‘dweilen met de kraan open’. Soms lukt het om mensen met schulden uit de problemen te helpen, maar komen er aan de andere kant net zo snel weer nieuwe gevallen bij. Het is dan ook tijd voor een nieuwe aanpak.’

Dat schrijft de gemeente Rotterdam in haar nieuwe plan om Rotterdammers uit de schulden te helpen: Reset Rotterdam. Op weg naar een schuldenvrije generatie Rotterdammers.

Hoe?

De gemeente Rotterdam heeft geconstateerd dat de manier waarop de schuldenproblematiek in het verleden is aangepakt, niet het gewenste resultaat heeft gehad. ‘Als overheid gaan we allesbehalve vrijuit. Uit gedragswetenschappelijke studies is gebleken dat we veel te hoge verwachtingen hebben van de zelfredzaamheid van mensen met schulden. Ze ervaren hoge drempels bij het vragen om hulp. En als je kijkt naar onze ‘dubbelrol’ van zowel ondersteuner als schuldeiser, blijkt dat we twee heel verschillende gezichten hebben’, stelt de gemeente.

Daarom was volgens de gemeente een heel nieuwe aanpak nodig, die ‘fundamenteel anders is dan wat in het verleden is geprobeerd.’

Resultaten

Uitvoeringsplan Reset Rotterdam is gebaseerd op twee pijlers. De eerste is dat de gemeente veel meer aandacht wil besteden aan kinderen en jongeren. De tweede pijler is voorkomen dat dat Rotterdammers schulden maken.

Om dat te bereiken staan in het plan achttien concrete acties genoemd, zoals ‘Er worden geen gezinnen met kinderen hun huis uitgezet vanwege een huurschuld aan een woningcorporatie’ en ‘Voor alle jongeren in de leeftijd 18-27 jaar die hun schulden willen wegwerken is het perspectiefpact beschikbaar.’

Daarnaast wordt dit plan om schulden aan te pakken, gekoppeld aan het plan Uit de knoop. De Rotterdamse aanpak van armoede dat ook in het voorjaar van 2019 verscheen. De gemeente ziet armoede en schulden namelijk in elkaars verlengde.

Lees er meer over: