Jongeren uit de schulden dankzij Jongeren Perspectief Fonds

Als er één doelgroep is waar schulden een vernietigend effect hebben, dan zijn het wel jongeren. Als zij in de schulden zitten, komen ze er vaak moeilijk uit omdat ze meestal geen inkomen hebben. Komen ze toch in aanmerking voor een regulier schuldhulptraject, dan moeten ze vaak stoppen met hun opleiding en gaan werken om de schuld af te kunnen lossen.

In Den Haag is daarom het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) ontwikkeld. Dat is een unieke aanpak om jongeren niet alleen uit de schulden, maar ook aan een mooie toekomst te helpen. Het JPF is begonnen als pilotproject en is dit voorjaar omgezet in een structurele aanpak. Bij het JPF staat niet de schuld, maar het toekomstperspectief van jongeren centraal. Bijzonder is bovendien dat in het JPF, overheden en private partijen samenwerken.

Hoe?

Wat de Haagse aanpak uniek maakt, is de manier waarop het toekomstperspectief van de jongere centraal wordt gesteld. Met de jongere wordt gekeken wat hij of zij nodig heeft om de toekomst goed tegemoet te gaan, zoals een opleiding. Met de middelen uit het fonds worden de jongeren geholpen. Uitgangspunt is dat jongeren weer een toekomstperspectief krijgen, bijvoorbeeld door naar school of aan het werk te gaan. Schuldeisers wordt een saneringsbedrag geboden. De jongere betaalt dit saneringsbedrag aan het JPF terug door middel van een tegenprestatie, bijvoorbeeld het geven van voorlichting over schulden op scholen. De hulp is niet vrijblijvend. Als jongeren zich niet aan de afspraken houden, moeten ze mogelijk alsnog het hele bedrag terugbetalen.

Het nieuwe JPF is een zogeheten revolverend fonds. Aegon en ING Nederland fonds hebben daaraan een bijdrage gedaan van 900.000 euro. Met de middelen uit het fonds worden de jongeren geholpen. Daardoor worden besparingen gerealiseerd op de kosten die schuldproblematiek met zich meebrengen, zoals uitkeringen, voortijdig schoolverlaten en dakloosheid. Organisaties die profiteren van deze besparingen, betalen een deel van de besparing terug aan het fonds. Ook schuldeisers betalen jaarlijks een bijdrage aan het fonds. Ten slotte betalen jongeren met een zeker inkomen (een deel van) de gesaneerde schuld terug. Op basis van deze inkomsten kan het fonds revolverend voortbestaan.

Resultaten

Volgens Aegon heeft het pilot in 2016 ervoor gezorgd dat alle 53 jongeren die eraan meededen, in maart 2018 schuldzorgenvrij waren. Meer dan de helft van de jongeren had een baan gevonden, of volgde een opleiding. Bijna een kwart van de jongeren had geen uitkering meer nodig.

Lees er meer over: