Vroeg signaleren door banken zorgt voor sneller hulp bij schulden

Als klanten vaak incasso’s missen, of regelmatig rood staan, wijzen vier grote banken in Nederland hen sinds kort op Geldfit. Dat is een website die mensen op basis van een paar vragen advies geeft over hun financiële situatie en, waar nodig, doorverwijst naar de juiste hulpverleners en instanties.

Deze pilot vroegsignalering schulden is eind maart 2019 in Den Haag van start gegaan en gaat dit jaar ook in vier andere steden draaien. Doel van het project is voorkomen dat mensen met betalingsachterstanden in de financiële problemen komen.

Cijfers

Betalingsachterstanden zijn vaak het begin van problematische schulden. In Nederland hebben 2,3 miljoen huishoudens betalingsachterstanden, 1,4 miljoen daarvan hebben risicovolle of problematische schulden. Gemiddeld duurt het 4,8 jaar voordat mensen met schulden de juiste hulp krijgen. Door meer samenwerking tussen banken en hulpaanbieders is het de bedoeling dat mensen in een eerder stadium hulp krijgen bij hun financiële problemen.

Door wie?

In deze pilot werken de Rabobank, ABN Amro, ING en SNS samen met SchuldenlabNL, Moedige Dialoog, fiKks en Geldfit. Geldfit is ontwikkeld door onder andere gemeenten, SchuldHulpMaatje, Humanitas, Rabobank, Rabo Foundation, Zilveren Kruis Achmea en Stichting Lezen en Schrijven. De pilot komt voort uit de lancering van SchuldenlabNL in november 2018.

Uiteindelijk moet vroegsignalering schulden landelijk navolging krijgen. 

Lees meer over de pilot vroegsignalering schulden.