Hoe de KVK ondernemers in zwaar weer helpt

Normaal gesproken helpt de Kamer van Koophandel (KVK) ondernemers om hun bedrijf te laten groeien. Maar nu adviseert een gespecialiseerd adviesteam ondernemers over hun overlevingskansen in tijden van corona. Hoe pakt de KVK dit aan? ‘We zeggen vaak: stoppen is ook ondernemen.’

Maart dit jaar ging het KVK-coronaloket open om ondernemers te adviseren over de verschillende maatregelen en regelingen waarvan ze gebruik kunnen maken. De informatiebehoefte bleek groot. Ruim 4 miljoen bezoekers bezochten de site en meer dan 70.000 ondernemers ontvingen telefonisch advies. Tom Bouws is relatiemanager bij de KVK: ‘Het overheidsbeleid moet zich niet alleen richten op de koplopers, maar juist ook op het peloton. Met het KVK-coronaloket en het programma Zwaar Weer willen wij dat peloton bereiken - zij vormen immers de drijvende kracht van de Nederlandse economie.’

Ook ruimte voor emoties

De KVK is een onafhankelijke, publieke organisatie die alle ondernemers wil adviseren en informatie bieden. Niet alleen als het goed gaat, ook als ondernemers in zwaar verkeren. Ondernemers kunnen daarom terecht bij het KVK-adviesteam. Dat bestaat uit 60 ervaren ondernemersadviseurs (opschaalbaar naar 170). Hiervan zijn er 25 extra getraind met skills op het gebied van financiering, bedrijfsbeëindiging en herpositionering.

Er is oog voor de rationele aspecten van het ondernemen in zwaar weer, zoals het wegvallen van omzet en de toename van geldzorgen- en problemen. Maar er is tijdens de persoonlijke adviesgesprekken ook ruimte voor de emoties van de ondernemer.

Bouws: ‘Zorgen om je bedrijf en daarmee je broodwinning gaan je niet in de koude kleren zitten. Ondernemers hebben behoefte aan een luisterend oor voor hun angst, schaamte en boosheid. Daarom hebben we daar ook aandacht voor.’

Objectiveren

De adviseur kijkt samen met de ondernemer waar de grootste zorgen liggen en helpt bij het objectiveren van de situatie. ‘Wij willen dat de ondernemer zelf aan het stuur zit en zaken in beweging zet. Externe partijen kunnen daarbij hulp bieden en een gids zijn in donkere tijden’, legt Bouws uit.

De ondernemer kan alleen, of samen met een adviseur, de KVK Zwaar weer-routewijzer doorlopen om te zien hoe hij of zij ervoor staat op het gebied van klanten, bedrijfsprocessen, financiën en wendbaarheid. De uitkomst is een routekaart, waarbij vier typologieën van bedrijven in zwaar weer worden onderscheiden. Van bedrijven die het met overbrugging en extra financiering naar verwachting wel gaan redden, tot bedrijven die niet levensvatbaar (meer) zijn en waarvoor stoppen de enige optie is.

Van routekaart tot stappenplan

Onderdeel van de routekaart is informatie over het opstellen van een persoonlijk stappenplan. De KVK-adviseur kan daarbij ondersteunen. Ook worden ondernemers doorverwezen naar externe partners en experts, zoals Ondernemersklankbord, MKBDoorgaan, OverRood of gemeenten.

Bouws: ‘We zorgen voor een warme doorverwijzing. Dat doen we met een doorverwijsformulier waarin de contactgegevens en de hulpvraag van de ondernemer staan. Bij diens akkoord wordt het formulier verstuurd naar de ondernemer zelf, de expert en de KVK-adviseur.’

Binnen het programma Zwaar Weer is stoppen een wezenlijk onderdeel van het advies, al is dat niet iets waar de meeste ondernemers mee bezig willen zijn. Bouws: ‘We laten zien dat gecontroleerd stoppen een verstandige keuze kan zijn, waarbij je als ondernemer de regie kunt houden. We zetten gecontroleerd stoppen af tegen de negatieve gevolgen van failliet gaan. Stoppen of doorstarten na een periode van zwaar weer is uiteindelijk ook ondernemen.’

De KVK gaat ervanuit dat het aantal ondernemers – waarvan veel zzp’ers – dat door de coronacrisis in zwaar weer komt, nog zal toenemen. Meer informatie over regelingen en stappenplannen voor bedrijven vind je op de website van KVK. Je kunt ook bellen: 0800 21 17.