Save the date: online congres Intensivering armoede- en schuldenaanpak

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt u uit voor het online congres Intensivering armoede- en schuldenaanpak. Samen de gevolgen van de coronacrisis opvangen! Een ochtend voor partijen in en betrokken bij de schuldhulpverlening en armoedebestrijding

Maandag 28 september 2020 | 09:30 – 11:30 uur

Beste genodigde,

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor Nederland. Mensen komen door de crisis acuut in de financiële problemen. De gevolgen voor armoede en schuldenproblematiek zullen zich de komende maanden manifesteren. Het kabinet wil daarom nu maatregelen treffen om de financiële gevolgen van de coronacrisis zo veel mogelijk te beperken. Daarvoor is een geïntensiveerde aanpak op het armoede- en schuldenbeleid noodzakelijk.

Programma

Staatssecretaris Bas van ’t Wout maakt graag met u kennis en zal zijn eerste ervaringen met u delen.

Deze zomer vinden rondetafelgesprekken plaats om tot een versnelde en geïntensiveerde armoede- en schuldenaanpak te komen: gezamenlijk met een brede vertegenwoordiging van organisaties kijken we hoe bestaande maatregelen kunnen worden opgeschaald en versneld zodat meer mensen snel geholpen kunnen worden. Directeur-Generaal Sociale Zekerheid en Integratie Carsten Herstel bespreekt tijdens het congres de uitkomsten van deze rondetafelgesprekken en vertelt tot welke acties de tafels leiden.

Door de komst van corona worden nieuwe groepen extra hard getroffen. Zij ervaren momenteel serieuze geldzorgen. Extra aandacht en actie is daarom nu nodig om te voorkomen dat deze geldzorgen uitgroeien tot problematische schulden. De campagne ‘Kom uit je schuld’ gaat dan ook verder onder de naam ‘Kom jij eruit?’. Tijdens het congres hoort u meer over de ontwikkelingen rondom de campagne.

Tot slot wordt bekend gemaakt wie zich dit jaar de Schuldhulpverlener van het jaar 2020 mag noemen.

Aanmelden

In de eerste week van september ontvangt u de definitieve uitnodiging. Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, stuur dan een e-mail naar: congreskomjijeruit@minszw.nl