Flyers

Ook aan de slag met de campagne Kom uit je schuld? Hier vind je de flyers van vijf ambassadeurs.

  • De flyers zijn beschikbaar in twee versies: met de url komuitjeschuld.nl en met de url komjijeruit.nl.
  • Van elke flyer is een partnerversie beschikbaar. In de partnerversie is een leeg wit vlak te vinden waarbinnen organisaties hun eigen contactgegevens in kunnen voegen (met InDesign of een ander bewerkprogramma).

André

Klik hier voor alle flyers van André.

Donovan

Klik hier voor de flyers van Donovan.

Marc

Klik hier voor de flyers van Marc.

Marchien

Klik hier voor de flyers van Marchien.

Maurice

Klik hier voor de flyers van Maurice.