Toegankelijkheid

Platform Rijksoverheid Online wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Kom je toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kun je dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen of voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact openmen via schuldhulp@emma.nl.