Privacy

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

  • Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. 
  • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.