Inspiratiebijeenkomsten 'Kom uit je schuld'

Nederland telt 1,4 miljoen huishoudens met risicovolle of problematische schulden. In 2018 deden 86.200 mensen voor het eerst een beroep op de schuldhulpverlening, maar door schaamte of onbekendheid weten veel mensen nog niet de juiste stap naar een schuldhulploket te zetten. Er rust een groot taboe op het praten over financiële problemen.

Gelukkig staat dit onderwerp onder toenemende belangstelling van de politiek en de samenleving. Maar om het taboe te doorbreken is er meer nodig. Daarom is staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) samen met het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak een campagne gestart die bijdraagt aan het doorbreken van het taboe op schulden: ‘Kom uit je schuld’.

De campagne is na gesprekken met ervaringsdeskundigen, gemeenten en partijen in het samenwerkingsverband tot stand gekomen. Voor de campagne zijn verschillende mensen met schulden - onze ambassadeurs - bereid gevonden om over hun schuldprobleem te praten. De “coming out” over hun schuldprobleem bleek de eerste stap op weg naar een oplossing. Hierdoor kwamen in ze contact met de juiste instanties en waren ze in staat om - soms na een langdurig gevecht - weer op eigen benen te staan. De campagne moedigt andere mensen aan om hetzelfde te doen: praat erover met je omgeving, met familie, buren, collega’s, vrienden, studie- of klasgenoten en zoek hulp.

Na het startjaar in 2019 vergroten we dit jaar het bereik van de campagne, zodat meer mensen in gesprek gaan over geldproblemen en mensen eerder hulp zoeken. Samenwerking met gemeenten is daarbij onmisbaar.

Wij komen naar u toe!

Daarom gaan wij graag met u in gesprek: wat kan de campagne voor uw gemeente betekenen en hoe kan uw gemeente hieraan mee doen? Ook zijn wij geïnteresseerd naar wensen van uw kant.

Op de volgende data zijn wij in uw regio om kennis te maken:

 • Maandag 17 februari van 13.00 tot 15.00 in Eindhoven
 • Maandag 24 februari van 13.00 tot 15.00 in Meppel
 • Woensdag 4 maart van 10.00 tot 12.00 in Den Haag
 • Donderdag 5 maart van 10.00 tot 12.00 in Arnhem

Wij bekijken graag met u of de campagne waardevol is voor uw gemeente en hoe wij dit mogelijk kunnen maken.  

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor één van deze bijeenkomsten door een mail te sturen aan schuldhulp@emma.nl. Neem de volgende punten mee in uw aanmelding:

 • In welke gemeente wilt u de bijeenkomst bijwonen?
  • (Eindhoven / Meppel / Den Haag / Arnhem)
 • Namens welke gemeente komt u?
 • Met hoeveel personen komt u?
 • Per deelnemer de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer.
 • Optioneel: uw functie (beleid / communicatie / uitvoering / overig)