De initiatiefnemers

De campagne Kom uit je Schuld is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De campagne kwam tot stand in samenwerking met het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak.

In dit samenwerkingsverband zitten onder meer de Belastingdienst, het CJIB, UWV, SVB, CAK, gemeenten, de NVVK (vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren), SchuldHulpMaatje, de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI), de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), de Nationale Ombudsman, WRR en de Schuldeiserscoalitie.

Disclaimer
De campagne is mede mogelijk gemaakt door ervaringsdeskundigen. Dit zijn "echte mensen" die openlijk vertellen over hun ervaringen met problematische schulden. De initiatiefnemers zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van hun verhalen.