Copyright

Alle op de site aanwezige informatie en beelden behoren toe aan ‘Kom uit je schuld’. Niets van het op deze website geplaatste materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, via internet, intranet op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Kom uit je schuld’.