Nieuwsbrief Kom jij eruit? - januari

In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar:

Hoe de wijziging van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening gemeenten de mogelijkheid geeft om in een vroeg stadium mensen met schulden hulp te bieden. Hoe de nieuwe wet vereenvoudiging beslagvrije voet burgers moet beschermen en ontzorgen. En Francis Marie sluit zich aan bij het team van ambassadeurs: welke keuzes maakte hij?

Vroegsignalering bespaart inwoner veel financiële problemen

Met de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is vroegsignalering van schulden een wettelijke taak voor gemeenten geworden. Imane Tahiri, beleidsadviseur bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) legt uit hoe de wetswijziging ervoor zorgt dat mensen met schulden eerder door de gemeente geholpen kunnen worden.

Vroegsignalering bespaart inwoner veel financiële problemen

‘Als je nieuw bent, weet je niet meteen hoe alles hier gaat’

Na een pijnlijke sprong van een muurtje bij zijn huis in Curaçao, wordt bij Francis botkanker geconstateerd. Om te overleven moet hij zo snel mogelijk geopereerd worden in Nederland. Na een lange revalidatieperiode besluit Francis in Nederland te blijven. Langzaam stapelen zijn geldproblemen op. En dan belt de gemeente.

‘Als je nieuw bent, weet je niet meteen hoe alles hier gaat’

Colofon

Volg Kom jij eruit? op LinkedIn, Twitter of Facebook.

De campagne Kom jij eruit? is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De campagne kwam tot stand in samenwerking met het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak.