Nieuwsbrief Kom jij eruit? - februari

In deze nieuwsbrief:

De Blauwe Knop geeft burgers overzicht van hun schulden bij de overheid en is daarmee ook handig voor hulpverleners. Het CJIB maakt minnelijke schuldhulpregelingen beter toegankelijk. Tips voor hoe je als gemeente ondernemers beter kunt helpen. De kracht van een workshop met ervaringsdeskundige ondernemers. En tenslotte: de nieuwe schuldhulpcampagne van SZW.

CJIB haalt drempel weg voor schuldhulp

‘Niet-saneerbare vorderingen’ van het CJIB konden tot voor kort schuldhulp in de weg staan. Nu kijkt het CJIB per persoon of er kan worden meegewerkt aan een minnelijke regeling.

CJIB haalt drempel weg voor schuldhulp

Colofon

Volg Kom jij eruit? op LinkedIn, Twitter of Facebook.

De campagne Kom jij eruit? is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De campagne kwam tot stand in samenwerking met het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak.