Nieuwsbrief Kom uit je schuld

In deze derde nieuwsbrief:

‘De coronacrisis gaat zorgen voor een hausse in de schuldhulpverlening – we moeten nú als gemeenten op elkaar afstemmen en preventieve maatregelen nemen’, zegt Manuel van der Hoek, kwartiermaker bij SchuldenlabNL.

Verder een verhaal over de Utrechtse pilot rondom het traject dat leidt tot een dwangakkoord. Ook besteden we aandacht aan de gemeente Westerveld, die de landelijke campagne heeft geadopteerd. En nieuwe ambassadeur Karin van Iterson, ook uit Westerveld, vertelt haar verhaal.

SchuldenlabNL: Breed schuldenpact nog noodzakelijker door coronacrisis

De coronacrisis maakt het pact ‘Op weg naar een schuldenvrij Nederland’, waarin deelnemende gemeenten zich committeren aan vier bewezen interventies bij problematische schulden, urgenter dan ooit. Initiatiefnemer SchuldenlabNL wil daarom op volle kracht voorwaarts met de inhoud.

Lees meer.

Pilot vereenvoudigd dwangakkoord is succesvol

In Utrecht loopt een pilot om het traject dat leidt tot een dwangakkoord, te verkorten en vereenvoudigen. Met succes. ‘Het scheelt ons als gemeentelijke schuldhulpverlening veel tijd en moeite.’

Lees meer.

Gemeente Westerveld: ‘De campagne verwoordt precies wat wij voor ogen hebben’

De gemeente Westerveld adopteerde met een klein budget enthousiast de landelijke Kom uit je schuldcampagne. Dat werkt extra goed dankzij de inzet van Karin van Iterson. Zij maakt deel uit van het gemeentelijke armoedepreventie-team en is ook een van de nieuwe ambassadeurs van de landelijke campagne.

Lees meer.

Karin: ‘Schuldsanering? Maar dan kan ik niets meer!’

De nieuwe Kom uit je schuld’-ambassadeur Karin van Iterson vertelt hoe ze na haar Wsnp-periode een opleiding tot ervaringsdeskundige volgde. Nu neemt ze deel aan een succesvolle huisbezoeken-pilot in de gemeenten Westerveld en Noordoostpolder.

Lees het verhaal van Karin.

Colofon

Volg Kom jij eruit? op LinkedIn, Twitter of Facebook.

De campagne Kom jij eruit? is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De campagne kwam tot stand in samenwerking met het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak.