Nieuwsbrief Kom jij eruit? - december

In deze zevende nieuwsbrief:

De huisartsenpraktijk wordt een steeds belangrijkere vindplaats voor preventieve en vroegtijdige schuldhulp. Wil je als gemeente vluchtelingen behoeden voor schulden, gebruik dan de methodiek Euro-wijzer van VluchtelingenWerk. Wil je als gemeente in deze coronatijd ondernemers in nood beter helpen, nodig dan onze ervaringsdeskundige ambassadeurs uit. Tot slot: hoe Kom jij eruit-ambassadeur Simon de Bake dapper doorgaat en het vizier richt op 2021.

Komt een patiënt met geldzorgen bij de dokter…

De huisartsenpraktijk is een belangrijke vindplaats voor mensen met geldproblemen. Steeds meer artsen pakken die rol op. En komen ook beter in beeld bij schuldhulpverleners. Zo werken medisch en sociaal domein steeds beter samen.

Komt een patiënt met geldzorgen bij de dokter…

Patient in gesprek met de huisarts

Ondernemer en ambassadeur Simon de Bake: ‘Niet elke gemeente is even meedenkend’

Met zijn bedrijf in kantoormeubilair draait Simon nu ruim 60 procent minder omzet dan normaal. ‘Ik doe het een en ander voor thuiswerkplekken, maar dat is niet te vergelijken met de kantoren – dat ligt nog helemaal stil.’ Simon wacht nu op toekenning van TOZO 3. ‘Het valt me op dat de ondersteuning van ondernemers per gemeente verschilt. Rotterdam denkt actief mee, in mijn woonplaats Tilburg merk ik daar minder van. Hoe dan ook: volgend jaar wordt het beter.’

'Wil je hulp krijgen, dan moet je boekhouding kloppen'

Ambassadeur Simon de Brake

Colofon

Volg Kom jij eruit? op LinkedIn, Twitter of Facebook.

De campagne Kom jij eruit? is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De campagne kwam tot stand in samenwerking met het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak.