De Blauwe Knop: regie op je schulden bij de overheid

Een druk op de Blauwe Knop en je hebt een overzicht van je schulden bij de overheid. Handig in het algemeen en in het bijzonder als je schuldhulp kunt krijgen. Eind dit jaar is de eerste versie van de applicatie klaar. Projectleider Kiske de Leest van VNG Realisatie is blij dat hij werkt aan een project met zo’n grote maatschappelijke waarde.

Beeld: De Blauwe Knop

Kiske de Leest zegt: ‘Ik wist niet dat de problematiek zo groot was. Ik bedoel: 1,5 miljoen huishoudens met financiële problemen en bijna de helft daarvan met echt problematische schulden – ik vond dat shocking. Als je dan iets kunt bijdragen aan de oplossing daarvan, dan is dat bevredigend.’

Kloosterhoeveberaad

De Blauwe Knop kwam voor het eerst in beeld tijdens het zogeheten Kloosterhoeveberaad in de lente van 2018. Jaarlijks steken de grote uitvoeringsorganisaties informeel de koppen bij elkaar, veelal om te praten over ict-gerelateerde uitvoeringsvraagstukken.

Op tafel lagen de resultaten van een onderzoek naar het proces bij de intake schuldhulpverlening in Alphen aan den Rijn. Daaruit bleek dat inwoners veel moeite hebben met het verzamelen en overhandigen van alle gegevens over hun schulden.

De Leest: ‘De inwoner is dan zover dat hij schuldhulp wil accepteren en moet ‘alleen nog even naar huis’ om z’n gegevens bij elkaar te zoeken. Maar dat blijkt vaak zo lastig dat hem gaandeweg de moed in de schoenen zakt en hij toch afhaakt.’

Regie op gegevens

Conclusie van het Kloosterhoeveberaad: het verzamelen van gegevens voor inwoners moet een stuk makkelijker worden. Niet alleen ten behoeve van schuldhulp, overigens. In 2018 werd ook de AVG ingevoerd, die onder andere regelt dat mensen recht hebben op inzicht in hun eigen gegevens. En dat je over die gegevens zelf de regie kunt voeren. Wat bijvoorbeeld betekent dat je ze kunt overdragen aan derden.

VNG Realisatie en DUO namen de handschoen op om daarvoor de Blauwe Knop te ontwikkelen. Het project Regie op Gegevens met de Blauwe Knop was geboren. 

Kiske de Leest
Projectleider Kiske de Leest: 'We gaan uiteindelijk toe naar één overzicht van al je schulden bij publieke én private organisaties.'

De eerste gemeenten

Fast forward naar 2021. De rol van DUO is inmiddels overgenomen door RDW, dat nu samen met VNG Realisatie het project leidt. Zij werken samen met een aantal partners aan de realisatie van de Blauwe Knop: gemeente Tilburg, gemeente Tholen, gemeente Boxtel, gemeente Sint-Michielsgestel, CAK, SVB, CJIB, BD en UWV.

Op de websites van die laatste twee gemeenten kun je als inwoner al terecht om een overzicht te downloaden van je schulden bij de gemeente. Je logt daarvoor eerst in met je DigiD. 

De Leest: ‘Deze gemeenten maken gebruik van de Blauwe Knop Basis. Ondertussen werken we aan de Blauwe Knop Centraal. Die maakt het mogelijk om één geaggregeerde, gewaarmerkte set persoonlijke gegevens vanuit meerdere overheidsorganisaties te downloaden. Eind dit jaar verwachten we een beproefde versie van deze applicatie klaar te hebben.’  

Stippen op de horizon

De volgende stip op de horizon, vertelt De Leest, is de Blauwe Knop Plus. Die maakt het mogelijk om die set met jouw persoonlijke overheidsgegevens te delen met andere partijen, bijvoorbeeld de schuldhulpverlener vanuit jouw gemeente.

Nog iets verder in het verschiet ligt een overzicht van al je schuldposities bij publieke zowel als private organisaties. De Leest: ‘Daar gaat het uiteindelijk naartoe. Dat betekent dat het in de toekomst een stuk eenvoudiger is om als burger snel een eenvoudig een totaaloverzicht te hebben van hoe je er financieel voorstaat. En dat maakt het ook gemakkelijker om snel problemen te signaleren. En daar iets aan te doen.’