CJIB haalt drempel weg voor schuldhulp

Het CJIB werkt al sinds 2007 mee aan schuldhulpverlening en de daarbij horende minnelijke schuldenregelingen. Maar soms stonden zogeheten ‘niet-saneerbare vorderingen’ schuldhulp in de weg. Dat is nu veranderd. ‘Het CJIB kijkt nu per persoon of er kan worden meegewerkt aan een regeling en de aard van de boete is niet meer per definitie een belemmering.’

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) int naast de bekende verkeersboetes ook andere geldelijke sancties zoals schadevergoedingsmaatregelen en ontnemingsmaatregelen. Tot nu toe vormden schadevergoedingsmaatregelen, boetevonnissen, ontnemingsmaatregelen en Europese boetes een belemmering als een schuldhulpverlener voor zijn cliënt een schuldregeling voor elkaar wilde krijgen.

Deze zogeheten niet-saneerbare vorderingen uit het strafrecht moesten eerst worden betaald voordat een minnelijke schuldregeling kon starten. Vaak bleek dat onmogelijk en konden daardoor ook andere schulden niet worden opgelost.

Persoonsgericht

‘Het CJIB zag hoe dat knelde en uiteindelijk leidde dat eind vorig jaar tot een besluit van de minister voor Rechtsbescherming om het beleid te verruimen’, vertelt Nina Faber, juridisch beleidsadviseur bij het CJIB. Het CJIB sluit niet-saneerbare vorderingen niet meer bij voorbaat uit. De verruiming zorgt dat meer personen gebruik kunnen maken van de minnelijke schuldsanering. Wanneer sprake is van ‘zwaarwegende belangen’, kan het CJIB nog steeds besluiten om niet mee te werken.

Faber: ‘Vanwege het karakter van de vorderingen blijven eventuele restschulden na het MSNP-traject bestaan. Hoofddoel blijft om de vordering volledig te innen, maar dan zonder oplopende kosten. In het geval van een schadevergoedingsmaatregel houden we rekening met het slachtoffer en creëren tegelijk rust bij de schuldenaar.’

Nieuw perspectief

Budgetcoach Bianca Bouter is blij met de regeling. Ze werkt met ex-gedetineerden en merkte vaak hoe strafrechtelijke sancties schuldregelingen in de weg stond, waardoor haar cliënten dan afhaakten en terugvielen in hun oude gedrag. ‘Maar nu kunnen schuldregelingen doorgaan en komt er perspectief voor mensen die graag willen veranderen en opnieuw beginnen.’

‘De verruimde aanpak past binnen de Brede Schuldenaanpak van het kabinet’, zegt Nina Faber. ‘Daar dragen wel al langer aan bij door een coulanter betalingsregelingenbeleid, de noodstopprocedure en de draagkrachtregeling. Ook belangrijk is dat we de afgelopen jaren onze communicatie hebben aangepast. De website is vraaggestuurd en communiceert op B1-taalniveau.’

‘We proberen in een aantal gevallen of ansichtkaarten beter werken dan een brief. En je kunt gemakkelijk communiceren via chat. Dat alles draagt eraan bij dat we als CJIB de persoon achter de boete steeds meer centraal stellen, met als doel het effectief maatschappelijk verantwoord innen en incasseren.’