‘Niet betuttelen’- gemeente helpt ondernemer in coronatijd

Hoe zorg je als gemeente voor goede dienstverlening aan ondernemers met (dreigende) problematische schulden?  Schouders Eronder organiseerde daarover samen met gemeenten online sessies op 8 en 9 februari. Twee dagen vol praktijkverhalen, nieuwe inzichten en verbeteringen. ‘Gemeenten willen heel hard hollen om alles zelf te doen, maar er zijn partners die ook veel expertise hebben.’

Je moet de volledige samenvattingen en registraties natuurlijk bij Schouders Eronder zelf bekijken. Ons vielen de volgende vijf take aways op:

1. De ondernemer is anders

Besef dat ondernemers anders zijn dan particulieren die bij de gemeente aankloppen. Ze hebben een eigen aanpak nodig waarbij vooral niet moet worden betutteld. Dus niet: aanspreken in de zorgtaal die in de sociaal-maatschappelijke dienstverlening gebruikelijk is. Maar wel: faciliterende taal gebruiken. Met het accent op vragen als: wat zijn je kwaliteiten, hoe kun je een doorstart maken en zoveel mogelijk uit de schulden blijven?

2. De gemeente moet zelf aan de bak

Een eigen aanpak van ondernemers vergt meer van gemeenten dan voorheen. Vroeger volstond toetsen of een ondernemer in aanmerking kwam voor bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Nu moet je ook kunnen begeleiden bij het aanpassen of switchen van verdienmodel, of het overgaan naar loondienst. Ook moet er meer oog zijn voor zaken als rouwverwerking en andere psychische aspecten.

3. Schakel deskundigen in

Als je zelf niet de kennis en kunde in huis hebt voor deze doelgroep, schakel dan deskundigen in. Denk bijvoorbeeld aan ervaringsdeskundigen. Zij weten wat ondernemers doormaken en kunnen zowel schuldhulpverleners bij de gemeente als ondernemers in nood helpen.

4. Schakel de omgeving van de ondernemer in

Veel ondernemers weten niet dat de gemeente kan helpen bij schulden. Daarom is het belangrijk dat partners van ondernemers – zoals KvK, lokale ondernemersverenigingen, boekhouders, accountants, banken – dat wel weten en kunnen doorverwijzen bij bijvoorbeeld eerste signalen van financiële problemen.

5. Denk aan een apart ondernemersloket

De gemeente Drechtsteden heeft een apart ondernemersloket opgezet, gevestigd op een aparte locatie. Goed voor de herkenning naar buiten, maar ook naar binnen, zodat iedereen bij de gemeente weet hoe ze mensen naar het loket kunnen leiden. Ondernemers kunnen binnenkomen via de accountmanager bedrijven, de wijkteams en de klantenservice. Belangrijk is ook dat het loket voor alle ondernemers is – van starter tot door de wol geverfd.  

Er zijn natuurlijk veel meer bruikbare tips en ervaringen gedeeld. Hier vind je de volledige samenvattingen van de sessies en online registraties. Ook nuttig is de Werkwijzer Ondernemers en schulden.