Je mag niet meer op álles beslagleggen

‘Een schuldeiser mag maatregelen nemen als zijn rekeningen niet worden betaald. Maar het moet niet zover gaan dat mensen geen kant meer op kunnen. Daarom zijn de regels voor het executie- en beslagrecht herzien’, zegt Sander Dekker, minister van Rechtsbescherming. De regels worden in drie fases aangepast.

Een zorgvuldige, maatschappelijk verantwoorde incasso is een van de hoofdthema’s in de Brede Schuldenaanpak. Vertaald naar de praktijk betekent dit dat beslaglegging niet mag betekenen dat je daarna helemaal geen spullen en middelen meer hebt om van te leven. Je mag niet (meer) onder het bestaansminimum terechtkomen.

Fase 1

Per 1 oktober 2020 mag je als schuldeiser niet meer beslagleggen op bijvoorbeeld de inboedel, als je kunt verwachten dat gedwongen verkoop van die inboedel jou als schuldeiser niets zal opleveren. En als de schuldenaar hierdoor alleen maar wordt opgezadeld met een hogere schuld. Want de kosten van zo’n verkoop zijn voor diens rekening.

Ook mogen kleding, levensmiddelen en andere zaken voor persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensbehoeften, niet zomaar in beslag worden genomen. Beslag op bijvoorbeeld kunst en sieraden blijft wel mogelijk aangezien dergelijke zaken een significante waarde kunnen vertegenwoordigen. Daarnaast wordt verkoop via internet mogelijk. Zo kan een breder publiek worden bereikt. Dit kan bijdragen aan een hogere opbrengst tegen lagere kosten.

Fase 2

Per 1 januari 2021 wordt een zogeheten beslagvrij bedrag ingevoerd. Bij beslag op loon of een uitkering geldt al de beslagvrije voet. Daar komt nu bij dat bij beslag op de bankrekening een nader te berekenen bedrag moet overblijven. Zo houd je, als je schulden hebt, voldoende geld over om van te leven.

Fase 3

Per 1 april 2021 is het mogelijk om administratief beslag te leggen op motorrijtuigen. Het is nu nog zo dat een deurwaarder het voertuig daadwerkelijk moet zien om er beslag op te kunnen leggen. Maar dat is achterhaald. Je kunt tegenwoordig via het kentekenregister van de RDW eenvoudig vaststellen of iemand een auto op zijn naam heeft staan en er vervolgens beslag op leggen. Zo wordt voorkomen dat de eigenaar zijn auto nog even snel overschrijft op een andere naam. En een koper van die auto wordt beschermd tegen een dergelijke verkoper die zijn auto met een beslag erop wil verkopen.

Zo worden er weer stappen gezet richting een zorgvuldige, maatschappelijk verantwoorde incasso – een van de doelstellingen van de Brede Schuldenaanpak.