Inspiratiemagazine Schulden en armoede: ‘Iedereen is gebaat bij meer uniforme regelingen’

Wat hebben we samen de afgelopen jaren bereikt? Welke uitdagingen liggen voor ons? In het magazine Schulden en Armoede – Op weg naar een integrale aanpak staan de actiepunten voor het armoedebeleid en de brede schuldenaanpak.

Naast de actiepunten vind je het verhaal van armoede- en schuldenbeleidsadviseur Martijn Schut, de Tilburgse wethouder Esmah Lahlah en onze ambassadeur Hugo Oosterwijk hun verhaal. Ook komen DG Carsten Herstel, Monique Maks (Jeugdfonds Sport & Cultuur) en Marco Florijn (NVVK) aan het woord. Taakveldcoördinatoren Marion Vreeburg en Carlo van Riel blikken terug op het gevoerde schulden- en armoedebeleid. 

Het magazine diende deze zomer bij de ronde-tafels met ambtenaren, private partijen, maatschappelijke organisaties en schuldhulpverleners ter inspiratie.