‘Tilburgs beleid is verademing voor inwoners en professionals’

In augustus verscheen het SZW-magazine Schulden en armoede, op weg naar een integrale aanpak met daarin een interview met de Tilburgse wethouder Esmah Lahlah. Ze vertelt hoe de gemeente opereert als een overheid die nabij is, vertrouwen schenkt en maatwerk biedt aan haar meest kwetsbare inwoners. Een intensieve aanpak met bewezen positieve resultaten, maar ook arbeidsintensief en kostbaar. Is die aanpak in coronatijden vol te houden?

Hier lees je alles over de Tilburgse aanpak. Maar inmiddels zijn we ook alweer twee maanden verder en is Prinsjesdag achter de rug. Reden genoeg reden om met Esmah Lahlah te bellen voor een korte update.

U geeft in het artikel aan dat de inzet op arbeidsparticipatie en maatwerk vooralsnog kan worden volgehouden en u pleit (zelfs) voor intensivering van deze aanpak. Hoe staat het inmiddels – nu de tweede coronagolf zich aandient – met deze ambitie?

‘Ik ben blij te kunnen zeggen dat we nog steeds voldoen aan onze eigen beleidsregels en dat iedere nieuwe bijstandsgerechtigde een klantregisseur krijgt. Ons intensieve beleid voor de groep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zetten we onverminderd voort.’    

Over de middelen vanuit het Rijk, dat ook graag een nabije overheid wil, waren jullie deze zomer met Den Haag in gesprek. Inmiddels is Prinsjesdag voorbij - hoe staat het met de middelen nu?

‘Er komen meer middelen vanuit het Rijk richting de gemeenten. Deze middelen zijn er voornamelijk om de nieuwe instroom snel te kunnen opvangen en van werk naar werk te leiden. Mijn oproep om iedereen – niet alleen de direct bemiddelbaren – persoonlijke dienstverlening te bieden, blijft staan. Ik vind: een gemeente moet niet hoeven kiezen welke groep ze persoonlijke dienstverlening biedt. Iedereen doe ertoe.’

‘Positief is zonder meer dat het kabinet komt met een plan voor een schulden- of waarborgfonds. Daar stopt de overheid volgend jaar 30 miljoen euro in. Dat geld kunnen wij als gemeenten gebruiken om mensen met problematische schulden te ontlasten. De overheid neemt hun schuld over en spreekt een redelijke betalingstermijn en rente af. Zo zakken mensen niet verder weg in de financiële, fysieke en psychische moeilijkheden en ontstaat er weer perspectief. Ik verwacht dat dit fonds er ook aan bijdraagt dat we ons Tilburgse beleid kunnen voortzetten.’