Gemeente Westerveld: ‘De campagne verwoordt precies wat wij voor ogen hebben’

Westerveld kent een rijke geschiedenis van armoedebestrijding. Met het stichten van de eerste landbouwkolonies in Nederland stond de regio aan de wieg van de verzorgingsstaat. Nu voegt zij de campagne Kom uit je schuld toe aan haar arsenaal om armen te helpen. ‘Zorgen voor armen zit in ons DNA.’

Caroline van Kooten is beleidsadviseur sociaal domein in de gemeente Westerveld (Drenthe). Als kleine gemeente is het een uitdaging om sociaal beleid te verwezenlijken. Daarom greep de gemeente de campagne met beide handen aan.  

Beeld: ©Gemeente Westerveld
V.l.n.r.: Caroline van Kooten (beleidsadviseur sociaal domein), Karin van Iterson (ervaringsdeskundige generatiearmoede en sociale uitsluiting), Saskia Lutgert (inkomensbeheerder GKB).

Waarom spreekt de campagne jullie aan?

“We zijn een kleine gemeente. Dat betekent dat we vergeleken met grote steden een kleiner budget hebben. Als je dan een campagne als Kom uit je schuld in je schoot geworpen krijgt, maak je daar dankbaar gebruik van. De campagne is indringend en grijpt je aan. Het laat zien hoe makkelijk het is om in de geldproblemen te komen en hoe schulden als een zwaard van Damocles boven iemands hoofd hangen. Wij vinden dat de campagne precies verwoordt wat wij voor ogen hebben: het wakkert het belang aan om over schulden te praten en deze aan te pakken.”

“Dat in onze buurgemeente Meppel een ambassadeur over haar ervaringen praat, heeft ons over de streep getrokken. Ervaringsdeskundigen zijn onmisbaar. Zij kennen de praktijk en cultuur rondom schulden. Daarmee weten zij het gat tussen de hulpverlener en hulpzoekenden te verkleinen.”

Hoe hebben jullie de campagne lokaal een gezicht gegeven?

“Sinds een paar jaar hebben wij het kernteam armoedepreventie . In dit team werken we samen met verschillende maatschappelijke organisaties die in de dagelijkse praktijk werken met mensen die in armoede leven. Onze kracht is dat we op elkaar kunnen bouwen en af kunnen stemmen met onze ervaringsdeskundige die samenwerkt met de Gemeentelijke Kredietbank. Samen zijn we sterker en kunnen we een grotere groep bedienen.”

“We hebben de campagne een op een overgenomen en verspreid via onze social media-kanalen. Ook hebben we informatiepagina’s geplaatst in de lokale krant. We hebben inwoners op de hoogte gesteld van ons schuldhulploket op het gemeentehuis. Daar kunnen zij elke woensdag terecht met al hun geldvragen. Het loket is genoemd naar de campagne; wij hebben dus ons eigen Kom uit je schuld-loket.”

“Tijdens de inloopspreekuren spreken onze eigen ervaringsdeskundigen met de mensen die aankloppen. Dit zijn vooral mensen in de bijstand of zzp’ers op de rand van armoede. Als het nodig is, worden mensen stap voor stap bijgestaan om zo hun zelfredzaamheid te vergroten. Bijzonder is dat onze ervaringsdeskundige Karin van Iterson is gestart als ambassadeur. Daar zijn wij heel trots op. Karin wordt het gezicht van onze lokale campagne. Dit schept herkenning en vertrouwen. Het verlaagt de drempel om hulp te vragen”

Wat voor reacties krijgen jullie op deze campagne?

“Met het kernteam armoedepreventie hebben we al de nodige stappen gezet om mensen met schulden te ondersteunen. Daarom zij wij heel blij met de nieuwe aandacht die dit onderwerp krijgt in onze gemeente. Mensen weten ons Kom uit je schuld-loket ook steeds beter te vinden. Het is mooi om te zien dat mensen echt uit hun schuld komen. Met onze eigen lokale held hopen we dit onderwerp levend te houden en mensen te stimuleren om aan de bel te trekken als er geldproblemen (dreigen te) spelen: je hoeft het niet alleen te doen!”