‘Onze kracht? Dat we landelijk en plaatselijk combineren’

Wat heb je als gemeente aan ‘Kom uit je schuld’? Campagnecoördinator Menno van Tartwijk reflecteert: ‘Een lokale held als landelijk kopstuk werkt als een magneet voor lokale media.’

Menno van Tartwijk (rechts) en ambassadeur Marc Mulder (links) tijdens een bijeenkomst.

Campagnecoördinator Menno van Tartwijk heeft net de eerste reeks inspiratiebijeenkomsten achter de rug. Ze vonden plaats in de gemeenten Eindhoven, Meppel, Den Haag en Arnhem.

Goed in beeld

Menno: ‘De bijeenkomsten dienen om gemeenteambtenaren en campagnemakers met elkaar in contact te brengen, om te kijken wat je voor elkaar kunt betekenen. Is de campagne goed inzetbaar op lokaal niveau? Welke ambassadeur uit de regio zou je daarbij in kunnen zetten? Hoe kun je de mensen met geldproblemen goed in beeld krijgen? En zorgen dat ze in contact komen met hulpverleners? Tijdens de inspiratiebijeenkomsten hebben we al veel inzichten en ervaringen kunnen delen.

Het zijn echte inspiratiebijeenkomsten dankzij de verhalen die onze ambassadeurs daar vertellen. Over hun problemen, maar ook over hun ervaringen met schuldhulpverlening. Dat zijn altijd inzicht gevende, maar ook vaak ontroerende, momenten. Dit lees je ook in de ervaringsverhalen op de website.’
 

Keuzes maken

‘Op lokaal niveau gebeurt er al veel. Maar niet elk ambtelijk apparaat heeft een haarscherp beeld van de schuldenproblematiek binnen de gemeentegrenzen. De mankracht en middelen zijn ook niet altijd beschikbaar. Heel begrijpelijk – als gemeente heb je het vaak al erg druk met andere onderwerpen. Dat betekent dat je keuzes moet maken. Wij helpen en adviseren gemeenten die worstelen met dit onderwerp. Met Rotterdam hebben we bijvoorbeeld nauw samengewerkt en mooie resultaten geboekt.’

Lokale held

‘Met de campagne kun je uiteindelijk meer uit de lokale dienstverlening halen. Zie bijvoorbeeld hoe de vier BUCH-gemeenten dat hebben gedaan. De inzet van lokale ambassadeurs werkt daarin versterkend. Een lokale held als landelijk kopstuk werkt als een magneet voor de lokale media. Deelname aan de campagne opent zo deuren om in gesprek te gaan met belangrijke beslissers op lokaal en landelijk niveau.

Gemeenten bieden we een helder concept; ze kunnen kiezen uit verschillende vormen van samenwerking die hen weinig tijd en geen geld hoeven kosten. Ze kunnen bijvoorbeeld campagnemateriaal downloaden van de website.’ 

Profiteren

‘Daarnaast is voor ons als landelijke campagnemakers het netwerk van gemeenten heel belangrijk. Woningcorporaties, buurthuizen, voedselbanken, sportkantines - het zijn plekken waar mensen met betalingsproblemen komen. Of de groep mensen die hiertegen aanlopen. Van dit netwerk willen wij graag profiteren. Dat kan niet zonder een vruchtbare samenwerking met gemeenten.’

Meer informatie?

Benieuwd of samenwerking met ‘Kom uit je schuld’ iets is voor jouw gemeente? Neem dan contact op via schuldhulp@emma.nl.