Zorgverzekeringslijn – ‘we zijn er ook voor hulpverleners en professionals’

Al 11 jaar geeft Zorgverzekeringslijn onafhankelijk advies en praktische tips voor het oplossen van zorgverzekeringsschulden. Dat doen ze - gratis - voor mensen met betalingsachterstanden. Maar ze geven ook trainingen voor hulpverleners en professionals in het sociale domein. ‘Het sterke aan onze trainingen is dat ze aansluiten op jouw eigen casuïstiek.’ 

Niki van Loon is relatiebeheerder en trainer bij Zorgverzekeringslijn. Ze vertelt: ‘Momenteel hebben ongeveer 620.000 mensen een achterstand in het betalen van hun zorgverzekeringspremie. Daarvan hebben 215.000 mensen langer dan zes maanden niet betaald. Zorgverzekeringslijn is in 2009 opgericht door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, om deze groep mensen bij te staan met gratis advies en trainingen. Je kunt er ook terecht als je nog geen betalingsmoeilijkheden hebt maar die wel verwacht. Door het op een laagdrempelige manier te doen, willen we ook de mensen bereiken die (nog) niet bekend zijn bij hulpverleners of schuldhulporganisaties.’

Professionals en vrijwilligers

Niki: ‘Daarnaast geven we trainingen aan iedereen die in het sociale domein actief is om mensen met betalingsproblemen te helpen. Zoals wijkteams, sociaal raadslieden, schuldhulpverleners, GGZ-medewerkers en studentmentoren. Ook vrijwilligers kunnen de training volgen. Zo heeft de Zorgverzekeringslijn warme contacten met Humanitas en SchuldHulpmaatje. De training is interactief en duurt 1,5 uur. Aan deelname zijn registerpunten verbonden. Dit zijn punten die aantonen dat het kennisniveau van een professional op peil is.’

Niki van Loon

Praktijkgericht

‘Als deelnemer draag je je eigen casuïstiek aan. Dat is een groot voordeel, want zo sluit de training goed aan op praktijksituaties. Tijdens de trainingen krijgen deelnemers handige tools aangereikt en wordt kennis gedeeld. Doel: de problematiek beter herkennen en cliënten helpen bij het in kaart brengen en aanpakken van hun schulden. Dat is nodig. Vaak is de zorgverzekering niet het enige probleem en zijn er betalingsachterstanden bij  meerdere partijen .

Je krijgt praktische tips voor hoe je bijvoorbeeld een betalingsregeling aanvraagt en hogere schulden voorkomt. Of hoe je een inkomsten- en uitgavenpatroon in kaart brengt. Omdat  Zorgverzekeringslijn haar kennis zoveel mogelijk wil delen, is de training ook als e-learning beschikbaar.’

Samenwerken

‘Zorgverzekeringslijn ziet zichzelf als een serieuze partner voor professionals in de schuldhulpverlening. Jaarlijks verzorgen we ruim 360 trainingen en gastlessen en ronden cursisten bijna 600 e-learnings af. Samenwerking is essentieel in de schuldenpreventie. Er gebeurt al het nodige maar het kan nog beter. Daarom werken we graag duurzaam samen met organisaties die te maken hebben met schuldvragen, zoals NVVK, Divosa en Nibud. Maar ook gemeenten helpen we graag op weg met de aanpak van schuldenproblematiek.’

Meer informatie?

Wil je als hulpverlener, professional of organisatie meer weten over Zorgverzekeringslijn en de trainingen die zij aanbieden? Neem dan contact op met Niki van Loon via niki@zorgverzekeringslijn.nl of telefonisch via 06- 4071 5854.