Belastingdienst en maatschappelijk dienstverleners helpen elkaar beter

Organisaties van vrijwillige en professionele dienstverleners door heel Nederland helpen mensen met schulden. ‘Voor ons als Belastingdienst zijn ze enorm belangrijk. Ze helpen ons om mensen met geldproblemen beter te bereiken en helpen.’ 

Nederland kent veel circuits waarin je terecht kunt als je geldproblemen hebt. Ouderenbonden, vakbonden, migrantenorganisaties, bewindvoerders, budgetcoaches, schuldhulpmaatjes, sociaal raadsleden – overal vind je maatschappelijk dienstverleners die burgers vrijwillig of professioneel helpen. Bij zaken als belastingaangifte, toeslagaanvragen en achterstallige betalingen. Maar bijvoorbeeld ook bij wat het financieel betekent als je gaat scheiden of je huis moet verkopen.

Enorme waarde

‘Deze sociale netwerken vertegenwoordigen voor ons een enorme waarde. Zij bereiken namelijk ook de mensen die wij niet of slecht bereiken - de mensen die een drempel ervaren in het contact met de gemeente of de Belastingdienst. Daar hebben we begrip voor en daarom proberen we maatschappelijk dienstverleners - door middel van direct en virtueel contact, online en offline, platforms en leeromgevingen - tegemoet te komen. Zodat zij hun achterban beter kunnen helpen’, vertelt Eline Ophorst, adviseur Interactie | Particulieren van de Belastingdienst.

Bijeenkomsten

Twee keer per jaar – op zeven locaties verspreid door Nederland – vinden kleinschalige bijeenkomsten plaats waar maatschappelijk dienstverleners en de Belastingdienst elkaar ontmoeten. Het zijn voorlichtingsbijeenkomsten om de deelnemers bij te praten over belangrijke veranderingen en te ondersteunen bij belasting- en toeslagzaken.

Ophorst: ‘Voor ons zijn deze bijeenkomsten ook heel belangrijk om te horen waar mensen tegenaan lopen in hun contact met de Belastingdienst, en hoe we dat kunnen verbeteren. Het is echt tweerichtingsverkeer. We zijn er nu vier jaar mee bezig en zien tot onze vreugde dat we gestaag groeien in bereik.’ Mensen die geïnteresseerd zijn in deze bijeenkomsten, kunnen een e-mail sturen naar: maatschappelijkdienstverleners@belastingdienst.nl.

Kennisnetwerk

Het online platform voor maatschappelijk dienstverleners die helpen bij belastingzaken en toeslagen, is vernieuwd. Met als doel: kennis en informatie delen teneinde beter te kunnen helpen met aangiftes doen en toeslagen regelen. Via een eigen account krijg je toegang tot een leeromgeving waarin je testen en casussen kunt maken. Zo oefen je met situaties uit de praktijk. Leerresultaten worden bewaard in eigen overzichten. Dit voorjaar wordt Kennisnetwerk uitgebreid met een eigen forum. Meer weten.

Nieuwsbrieven en direct contact

De nieuwsbrieven verschijnen ongeveer zes keer per jaar. Wil je deze als maatschappelijk dienstverlener ontvangen, dan mail je naar: maatschappelijkdienstverleners@belastingdienst.nl. Dit e-mailadres kun je ook gebruiken als je behoefte hebt aan contact met een relatiebeheerder van de Belastingdienst. Relatiebeheerders beantwoorden geen inhoudelijke of dossier-gebonden vragen. Maar ze kunnen - als je er via de reguliere kanalen niet uitkomt - wel helpen bij meer algemene en procesvragen over belasting- en toeslagenzaken.

Stella

Het Stella-team van de Belastingdienst, ten slotte, is er voor complexe gevallen, vertelt Eline Ophorst. ‘Het team helpt ook schuldhulpverleners met cliënten die een urgent probleem hebben. Stella komt in actie als er sprake is van multi-problematiek, kastje-naar-de-muurervaringen en wanneer het probleem te groot is om zelfstandig of aan de balie op te lossen. Heb je als hulpverlener zo'n hulpvrager in je portefeuille? Stuur dan een mail naar het Stella-team met de probleemomschrijving, informatie wat er al gedaan is en een voorstel voor een oplossing. Binnen 24 uur neemt Stella contact op, vraagt uit en beslist of het echt om een Stella-dossier gaat. Is dat het geval, dan gaat het team aan de slag om ‘het dossier vlot te trekken’. Zo niet, dan verwijzen we je naar het loket waar je vraag thuishoort.

Waar de naam ‘Stella’ vandaan komt? Ja, dat is gewoon de naam van een dame die destijds nogal in de problemen zat.’ Meer weten.