Ook mensen onder bewind nu makkelijker uit zorgverzekeringsschulden

Het aantal mensen dat hun zorgverzekeringspremie niet kan betalen, is sinds 2014 flink gedaald. Dat komt door intensieve samenwerking tussen verschillende instanties. Minister Bruno Bruins geeft nu een verdere impuls aan de daling: voortaan krijgen mensen die onder bewind staan en drie jaar lang hun betalingsregeling zorgvuldig nakomen, de rest van hun schuld bij de zorgverzekeraar en het CAK na drie jaar kwijtgescholden. Deze regeling biedt mensen perspectief op een schuldenvrije toekomst.

Mensen die zes maanden lang hun zorgverzekeringspremie niet betalen, worden aangemeld bij het CAK. Hun premie gaat daarbij omhoog en wordt indien mogelijk ingehouden op het inkomen. Deze hogere premie vervalt direct wanneer een betalingsregeling wordt getroffen. Wanneer het maandelijks bedrag dat kan worden afgelost laag is, is het echter bijna onmogelijk om uit de wanbetalersregeling te komen. Door de uitstroomregeling konden eerder bijstandsgerechtigden, en nu dus ook mensen die onder bewind staan uit de wanbetalersregeling komen.