Bestaansminimum schuldenaar beter beschermd

Je kunt als schuldeiser beslag laten leggen op de bezittingen en banktegoeden van degene die jou geld schuldig is. Tegelijkertijd wil de overheid zorgen dat de schuldenaar hierdoor niet volledig ten gronde wordt gericht - hij moet in staat blijven om in zijn eerste levensbehoeften te voorzien. Deze bescherming wordt beter geregeld als de wet Herziening van het beslag- en executierecht met ingang van 2020 van kracht wordt.

Nu is het al zo dat er een beslagvrije voet geldt als er beslag wordt gelegd op loon of uitkering, Dat houdt in dat een deel van dat loon of die uitkering dus niet onder het beslag valt. Deze beslagvrije voet wordt uitgebreid en gaat nu ook gelden voor het geld dat je als schuldenaar op de bank hebt staan. Met deze extra bescherming moet worden voorkomen dat je als schuldenaar onder het bestaansminimum komt.

Extra aanpassingen

Daarnaast wordt een aantal regels voor het beslag op roerende zaken aangepast. De lijst met zaken die buiten het beslag blijven, wordt uitgebreid. En de opsporing en verkoop van goederen wordt efficiënter geregeld. Daardoor hoeft er minder geld naar het verkoopproces te gaan en is er meer geld voor de afbetaling van de schuld. Ook mag er geen beslag en executie meer plaatsvinden als je kunt verwachten dat de kosten hiervan hoger zullen zijn dan de opbrengsten.

Naar waarschijnlijkheid is de wet per 1 januari 2020 van kracht.