Het stabilisatietraject – de succes- en faalfactoren

De kennisbundel van Schouders Eronder is aangevuld met een nieuw onderzoeksrapport over het stabilisatietraject. Onderzoeksbureau Purpose onderzocht waarom zo veel mensen afhaken tijdens deze eerste fase van schuldhulpverlening. Op basis van de bevindingen heeft Purpose ook een aantal aanbevelingen voor gemeenten opgesteld.

Het stabilisatietraject is de eerste fase van schuldhulpverlening. In deze fase wordt overzicht en rust gecreëerd, om klanten voor te bereiden op de schuldregeling. De stabilisatiefase is een belangrijke stap in de schuldhulpverlening, maar het blijkt dat veel mensen gedurende deze fase uitvallen.

Om te onderzoeken hoe het komt dat mensen afhaken én hoe dit voorkomen kan worden, heeft onderzoeksbureau Purpose voor Schouders Eronder onderzocht wat de succes- en faalfactoren van het stabilisatietraject zijn. In het rapport zijn de bevindingen en aanbevelingen van dit onderzoek gebundeld.

Uit het onderzoek blijkt dat klanten vaak niet weten waarom ze het stabilisatietraject doorlopen. Ze ervaren deze eerste fase als wachttijd en dragen daardoor ook niet optimaal bij aan een succesvolle afloop. Klanten ervaren sterk wisselende emoties tijdens het stabilisatietraject: angst, hoop, moedeloosheid, rust en frustratie. De negatieve emoties vormen een risico op uitval.

Met deze kennis als uitgangspunt heeft Purpose een aantal aanbevelingen voor gemeenten opgesteld, over hoe zij de stabilisatiefase beter kunnen inrichten.

  • Herformuleer het doel en de succescriteria van stabilisatie. Volgens de huidige definitie is de stabilisatie succesvol als iemand financieel stabiel is. Hierbij ontbreekt de aandacht voor gedrag en beleving.
  • Houd rekening met hoe de klant de dienstverlening beleeft. Heb aandacht voor persoonlijke leefwereld en de emoties van de klant.
  • Zorg dat klanten niet buiten beeld vallen tijdens langdurige dienstverlening bij complexe situaties. Help en monitor deze klanten zo lang als nodig is.
  • Ontwerp een maatwerkaanpak die aansluit bij de behoeften van een klant.

Alles lezen over de aanleiding voor dit onderzoek en over de bevindingen, conclusies en aanbevelingen? Het volledige rapport is terug te lezen via deze pagina.