‘Aan de keukentafel praat je gemakkelijker’

Oog hebben voor schaamte. En besef van het feit dat het iedereen kan overkomen. Dat waren twee van de aandachtspunten die Clairette van der Lans van platform Wijzer in geldzaken naar voren bracht tijdens het congres Kom uit je schuld.

Kennissessie Wijzer in geldzaken

‘Neem de werkomgeving. 62 procent van de werkgevers heeft werknemers met geldzorgen. Maar beide partijen vinden het moeilijk om hun zorgen te bespreken. Ook weten ze vaak niet waar ze hulp kunnen vinden. Het is dus belangrijk dat iedereen – schuldeisers, gemeenten, banken, werkgevers, huisartsen – attent is en blijft op geldzorgen, en mensen snel doorverwijst naar hulp.’

Wijzer in geldzaken

Dat zei Clairette van der Lans tijdens de kennissessie op het Kom uit je schuld congres op 9 september j.l.. Ze vertelde over de projecten die platform Wijzer in geldzaken heeft lopen. Op Wijzer in geldzaken (een initiatief van het Ministerie van Financiën) komen uiteenlopende organisaties samen, om bij te dragen aan financieel verantwoord gedrag.

Zo is er een website voor werkgevers (Financieel fitte werknemers), die ondernemers helpt bij het oppikken van signalen, het gesprek aangaan en hulp vinden. Er is de Week van het geld – waarin kinderen en jongeren wordt geleerd hoe je goed met geld omgaat. Ook is er de Pensioen3daagse.

Belang van vrijwilligers

Ook vrijwilligers zijn erg belangrijk, ziet Van der Lans: ‘Er is veel schaamte bij mensen die schulden hebben, en die ze makkelijker overwinnen bij een vrijwilliger aan de keukentafel. Terwijl: die schaamte is niet nodig. Vaak is er sprake van life-events die de schulden veroorzaken. Zoals een scheiding, ziekte, ontslag, zorgtaken of het overlijden van een partner. We moeten ons, als burgers en professionals, meer bewust zijn van de vicieuze cirkel die hierna kan ontstaan. En hoe je daar weer uit kunt komen.’

Bent u werkgever? Dan kunt u op de website www.financieelfittewerknemers.nl tips vinden om werknemers met financiële problemen te herkennen, de problemen te bespreken en uw werknemers door te verwijzen.

De presentatie nog eens nalezen? Hier vindt u de powerpoint.