Persoonsgegevens uitwisselen voor vroegsignalering – het mag

Welke gegevens mag ik nou wel delen? En welke niet? En als ik nu als gemeente begin met vroegsignalering; mag dat dan écht, of bevindt mijn gemeente zich dan in een grijs gebied? Over de uitwisseling van persoonsgegevens ten behoeve van vroegsignalering, hebben veel mensen dezelfde vragen.

Pieter Roos (SZW) presenteert de kennissessie

Dat bleek tijdens de kennissessie Wetswijziging uitwisseling persoonsgegevens. Deze sessie voor professionals vond plaats tijdens het congres Taboes doorbreken op 9 september j.l. De wetswijziging die hier werd besproken, past binnen de maatregelen die onderdeel zijn van de Brede schuldenaanpak.

‘Ja, uitwisselen mag echt’, stelde Pieter Roos van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Roos zit binnen SZW in het team dat aan de wetswijziging werkt. ‘Vroegsignalering valt onder de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening – daarin staat dat gemeenten mensen met schulden moeten helpen. Dus dat is juridisch eigenlijk al geregeld.’

Toch bestaat er nog onduidelijkheid. ‘Toen de AVG werd ingevoerd, groeide bij veel gemeenten onduidelijkheid over, met name, de uitwisseling van persoonsgegevens ten behoeve van vroegsignalering van schulden’, vertelde Roos. ‘Daarom werken we nu aan deze nieuwe wetswijziging. Hiermee geven we gemeenten duidelijker het mandaat dat dit mag.’

Alle gemeenten aan de vroegsignalering

De nieuwe wet moet drie dingen bereiken, zegt Roos:

  • We gaan veel meer mensen, eerder hulp bieden
  • Alle gemeenten gaan aan vroegsignalering doen door gegevens over achterstanden uit te wisselen met de grote sociale partners (zorgverzekeraars, woningcorporaties, energieleveranciers en waterbedrijven)
  • Alle vragen die organisaties nu hebben over het juridisch kader, worden opgehelderd.

Voorbeeldconvenanten vroegsignalering

Behalve de wetswijziging, moet vroegsignalering ook op andere manieren gemakkelijker toepasbaar worden voor gemeenten. Zo werkt het project Vroegsignalering landt in Nederland aan kennisdeling en een handboek en publiceert nieuwsbrieven. De NVVK (branchevereniging schuldhulpverlening en sociaal bankieren, red.) heeft een community vroegsignalering, waarop professionals hun ervaringen delen, en van elkaar leren.

De presentatie nog eens nalezen? Hier vindt u de powerpoint.