Meer werknemers financieel fit

Op 12 september lanceerde Wijzer in geldzaken* de vernieuwde website Financieelfittewerknemers.nl. Hiermee hoopt Wijzer in geldzaken werkgevers en HR-professionals te helpen bij het bevorderen van financiële fitheid van hun medewerkers.

Financiële fitheid

Wijzer in geldzaken deed onderzoek onder 600 representatieve Nederlanders in loondienst. Hieruit blijkt dat 13% van de werknemers geldzorgen heeft. 78% geeft aan dat ze graag terecht zouden kunnen bij hun werkgevers met vragen over hun financiële situatie. Echter, vaak weten ze niet óf en hoe dit kan.

Tijdig signaleren

Verder laat het onderzoek zien dat veel werknemers vinden dat een goede werkgever hulp zou moeten bieden aan werknemers met geldzorgen. En dat er voor de werkgever een rol is weggelegd in het ondersteunen van de ‘financiële fitheid’ van zijn medewerkers. Onder ‘financiële fitheid’ wordt in het onderzoek verstaan dat iemand een goed overzicht heeft van zijn inkomsten en uitgaven en dat hij zich geen zorgen maakt over zijn financiële positie, nu en in de nabije toekomst.

Het onderzoek onderstreept hoe belangrijk het is dat werkgevers betrokken zijn bij de financiële situatie van hun werknemers. Ze moeten geldzorgen tijdig kunnen signaleren én weten hoe ze hiermee om kunnen gaan. Het betaalt zich bovendien terug omdat financieel fitte medewerkers minder ziek zijn en productiever zijn.

Tips en checklists

De website Financieelfittewerknemers.nl stimuleert en ondersteunt werkgevers en HR-professionals om aandacht te besteden aan de financiële situatie van hun werknemers. Je vindt er informatie, tips en checklists om medewerkers ‘financieel fit’ te laten worden en werknemers met geldzorgen te ondersteunen.

De website sluit aan op de nieuwe koers van Wijzer in geldzaken. Samen met verschillende partners wil Wijzer in geldzaken de komende jaren zorgen dat Nederlanders financieel beter zijn voorbereid op de toekomst. Daarbij is er extra aandacht voor kwetsbare groepen, zoals mensen met wisselende inkomsten, tijdelijke arbeidscontracten en laaggeletterden.

*Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen.