Tel mee met taal

Naar schatting zijn 2,5 miljoen mensen in Nederland laaggeletterd. Hierdoor lopen ze tegen problemen aan – zo kunnen ze brieven van de overheid vaak niet goed begrijpen en hebben ze vaak een minder goed overzicht van hun financiën. In 2015 startte daarom op initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS het actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018: een extra impuls om laaggeletterdheid te bestrijden en voorkomen. In maart 2019 verscheen de monitor van dit programma.

Doelstellingen

De monitor maakt duidelijk dat het actieprogramma succesvol was: bijna alle doelstellingen zijn behaald. Zo is in 25 arbeidsmarktregio’s een duurzame samenwerking gestart om laaggeletterdheid te voorkomen en aan te pakken. Voor eind 2018 verbeterden tenminste 45.000 Nederlanders hun taalbeheersing, waardoor ze bijvoorbeeld makkelijker een baan vonden. 1 miljoen jonge kinderen tot en met 12 jaar deden activiteiten waardoor hun taalvaardigheid en leesplezier toenamen. 300 werkgevers, branches en taalaanbieders committeerden zich aan het belang van taal op de werkvloer. En tenslotte kregen 10.000 ouders taaltraining en steun waardoor ze effectiever met de school kunnen communiceren.

Lees hier de monitor van het actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018. Lees hier ook het verhaal van onze ambassadeur Marchien over de problemen van laaggeletterdheid.