Huishoudens met problematische schulden in kaart dankzij registerdata

Hoe breng je huishoudens met problematische schulden in kaart? Tot voor kort werden daarvoor enquêtes gebruikt, maar gegevens uit al bestaande registers kunnen ook een goed overzicht geven. Dit blijkt uit vooronderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gebruik van registerdata biedt daarbij nieuwe mogelijkheden om informatie te krijgen over huishoudens met problematische schulden. Wel moeten er in de toekomst nieuwe bronnen komen voor aanvullende gegevens, omdat registerdata niet alle nodige informatie leveren.

Het CBS voert momenteel voor het eerst onderzoek uit naar schuldenproblematiek in Nederland met de bovenstaande methodiek. De publicatie van het onderzoek volgt in het voorjaar van 2020.

Lees hier het vooronderzoek van het CBS.