Zorgtoeslag direct naar verzekeraar bij 3 maanden betalingsachterstand?

Stel, een burger heeft drie maanden betalingsachterstand bij een zorgverzekeraar. Is het dan beter als de Belastingdienst de zorgtoeslag niet meer overmaakt naar de verzekerde, maar direct naar de zorgverzekeraar? Dit zou snel oplopende betalingsachterstanden kunnen helpen voorkomen.

Deze maatregel zou een toevoeging zijn op de al bestaande omleiding zorgtoeslag voor verzekerden in de wanbetalersregeling. Conclusie van het door de regering uitgevoerde onderzoek: de maatregel levert waarschijnlijk maatschappelijke voordelen op. Maar die wegen niet op tegen de publieke middelen die moeten worden ingezet. De minister van Medische Zorg ziet meer winst in persoonlijk contact tussen zorgverzekeraar en verzekerde, betalingsregelingen op maat en vrijwillige omleiding van de zorgtoeslag van Belastingdienst naar zorgverzekeraars.

Lees hier de Kamerbrief van 10 april 2019.