Maatwerk voor zwerfjongeren met schulden – wat is er mogelijk?

Schulden innen bij zwerfjongeren is moeilijk. Ze hebben vaak schulden (ook bij de overheid) en weinig middelen om die af te lossen. Overheidsinstanties willen graag maatschappelijk verantwoord incasseren - hier is dus maatwerk nodig. Regioplan deed onderzoek naar de knelpunten (en mogelijkheden) om maatwerk te bieden dat echt werkt.

Belangrijke knelpunten: - het aangeboden maatwerk is ‘standaard’ maatwerk en onvoldoende ingericht op de complexiteit van schulden van zwerfjongeren, - zwerfjongeren hebben geen adresregistratie in de BRP en – schuldhulpverleningstrajecten werken niet goed bij deze doelgroep. Regioplan maakte een wegwijzer voor (schuld)hulpverleners, met een schematische weergave van de incassoprocessen en de maatwerkmogelijkheden.