Leidt ‘de schuldenrechter’ tot betere rechtspraak voor schuldenaren?

Hoe kan de rechtspraak beter aansluiten op de vaak complexe schuldenproblematiek van de mensen die voor de rechter komen, en die niet voldoende het vermogen hebben hun lot in eigen handen te nemen? Biedt bijvoorbeeld een ‘schuldenrechter’, die alle zaken van een schuldenaar geconcentreerd behandelt, uitkomst?

De Raad voor de Rechtspraak publiceerde in 2019 het Visiedocument ‘Schuldenproblematiek en rechtspraak’, als een van de veertig maatregelen om te komen tot de brede schuldenaanpak. In het document doet de Raad aanbevelingen om de positie van de schuldenaar te verbeteren.